Doula

En doula är en person som finns med innan, under och efter förlossningen som ett extra stöd. Det kan vara ett praktiskt stöd, någon som hjälper till att bära på väskor, men oftast är det emotionella stödet viktigast.  Man träffas  under graviditeten och lär känna varandra i lugn och ro. Doulan fokuserar  sedan sin uppmärksamhet på det kontinuerliga, känslomässiga stödet under förlossningen. En erfaren doula är en person som har varit med på många födslar och som bottnar i födandet, ja som känner sig trygg i den situationen. Trygghet, precis som rädsla, smittar nämligen av sig.

En barnmorska som doula?

När jag arbetar som barnmorska har jag  tillsammans med läkaren ett medicinskt ansvar för mor och barn under  förlossningen.  Målet är att det ska bli en så positiv upplevelse som möjligt för alla inblandade, oavsett förlopp. I förlossningsvården idag behöver vi barnmorskor ofta dela vår uppmärksamhet mellan flera olika födande samtidigt och det medicinska stödet måste  då prioriteras.  Att ta doulauppdrag är ett sätt för mig att med min erfarenhet och trygghet  få möjlighet att prioritera det kontinuerliga emotionella stödet till par som föder. Jag vet nämligen vilken skillnad det gör för förlossningsupplevelsen.

Hur ser ett doulauppdrag ut?

Vi träffas och har ett förberedande samtal då vi går igenom  förväntningar och önskemål inför förlossningen. Beroende på vilket stöd som efterfrågas så bidrar jag med den kunskap och erfarenhet  jag har. Det kan vara att träna på andning och avslappning tillsammans, gå igenom olika smärtlindringsmetoder, förlossningsställningar eller att fundera över strategier och målbilder ihop. Ibland behöver man bara träffas och prata om allt möjligt som hör både förlossningen och livet till för att det ska kännas tryggt. Två veckor innan och två veckor efter  beräknad förlossning är jag jour. Då lovar jag att infinna mig inom två timmar närhelst på dygnet. Om förlossningen skulle komma igång innan eller efter dessa veckor så försöker jag se till att komma iväg ändå. Jag är med under hela förlossningen och stannar även en stund efter det att barnet är fött. Sedan har vi en avslutande träff i hemmet.

stöd under graviditet och förlossning

Mina Doulakollegor

Jag samarbetar med doulor och för varje uppdrag har jag en back-up om något oväntat skulle inträffa som hindrar mig från att närvara. Det finns alltid möjlighet att bekanta sig med den andra doulan.

Boka barnmorskedoula

Barnmorskedoula

Barnmorskedoula är ett kombinerat barnmorske- och doulauppdrag där vi drar nytta av att jag är en erfaren barnmorska. När förlossningen sätter igång så kan jag komma hem till er och göra en första bedömning. Jag lyssnar på fosterljud och undersöker hur barnet har trängt ned och om modermunnen har börjat öppna sig. Vi kan då tillsammans avgöra när det är dags att åka till sjukhuset för att föda. Det här upplägget brukar bidra till att ni tryggt kan stanna hemma under hela latensfasen och slipper komma in till sjukhuset för tidigt – eller för sent. Så länge jag är hemma hos er  så tar jag även ett medicinskt ansvar inom ramen för min barnmorskelegitimation. När vi kommer fram till sjukhuset lämnar jag över det ansvaret till barnmorskorna som arbetar på förlossningen och fokuserar sedan hela min uppmärksamhet på det känslomässiga stödet. Jag kan ta uppdrag som barnmorskedoula eftersom jag är legitimerad barnmorska och har tecknat en patientskadeförsäkring.

Stöd under förlossningen i uppsala

Min erfarenhet säger mig att oavsett om vi drar nytta av mina barnmorskekunskaper eller inte så är min allra viktigaste uppgift genom hela den här resan att vara ert trygghetsskapande stöd. En sammanställning av randomiserade studier  visar nämligen att kvinnor som erbjuds kontinuerligt stödjande vård under förlossningen föder spontant vaginalt i större utsträckning, har ett minskat behov av smärtlindring, kortare förlossningar, färre kejsarsnitt – samt bättre förlossningsupplevelser än andra.

Gravid, doula och barnmorska under förlossningen

Märta Engblom Birth Support