Aging Grace

Aging Grace är en motståndshandling mot den allmänna bilden av klimakteriet som ett problem. Jag låter helt enkelt klimax för mitt eget fertila liv bli en berättelse om att ta makten över berättelsen om vad åldrandet kan vara för en kvinna.

Klimakterium – mysterium.

Min berättelse är en berättelse om skönheten i att åldras och om blicken som kan vara en annan. Om vi väljer det. Såklart finns det också svärta, det handlar ju samtidigt om förlust. Förlust av funktioner. Förlust av möjligheter. Men slutet är också en början. En början på den nya tid som menopausen skapar, en tid som kan vara något helt annat än en paus. I orden gömmer sig en möjlighet att förändra, förlust kan med ett mellanslag bli för lust.

För att tala ett klarare språk är boken Aging Grace en fotobok med poesi utan bestämd form, där jag rör mig runt klimakteriet med hjälp av mögel.

det var inte amningen som tog spänsten från mina bröst det var tiden som gick sakta ibland fort alltid framåt även när det kändes som den stod still passerade dagarna livet utan uppehåll men med innehåll som formade min själ min kropp mina bröst de som tröstat förlustat trängts in i behåar släppts loss i nakenbad och kärleksrus tummats kramats skumpat klämts dragits i ömmat pirrat och nu slokar i böjelsen mot marken jorden jag åter ska varda när tiden min tid tar slut som mjölken en dag var spilld

Jag reclaimar utrymmet som ofrånkomligen blir mindre ju äldre jag blir. Jag vägrar bli osynliggjord – istället skapar jag min egen rymd, mitt space.

My Space My space
shrinks


I refuse
reclaim

Och jag bjuder in dig att dela den med mig i fred. Jag strävar efter att skapa fred med min åldrande kropp och själ så som jag tänker att vi behöver skapa fred med miljön, klimatet och världen runt omkring oss. Acceptera och vörda de villkor som livet ger oss.


Låt er inte förskräckas av det planlösa, det ohomogena, det ologiska, det fula, det smaklösa. För precis så är livet också vid sidan av allt det vackra.
Med mögel, ordkullerbyttor och obändig lust låter jag Aging Grace klinga ut över boksidorna.

Face of Menopause – Face the Menopause

// Elisabeth Ubbe

elisabethubbe@gmail.com 073 600 32 29

www.elisabethubbe.se