Om Märta

Jag heter Märta Cullhed Engblom och är barnmorska och skribent. Jag har arbetat med förlossning och eftervård på Akademiska sjukhuset i Uppsala, BB Stockholm samt Södra BB. Innan jag blev barnmorska arbetade jag på barnsjukhuset i Uppsala.

Sedan hösten 2016 har jag fördjupat mig inom området hemförlossning/ relationsbaserad vård, stöd i samband med födande samt kvinnors rättigheter. Idag håller jag kurser, utbildar nya doulor och barnmorskor och författar informationstexter inom mitt ämnesområde.

Hösten 2020 debuterade jag med boken FÖDA BARN MED STÖD: Maximera din chans till en trygg förlossning

Jag trodde att jag var färdig barnmorska när jag hade gått klart min barnmorskeutbildning. Men det var jag inte. Däremot hade jag lärt mig hur man gör allt rätt inom det system vi har i förlossningsvården i Sverige idag. Jag hade till och med blivit riktigt duktig. Men jag saknade en djupare kunskap om födandets inneboende dynamik, hur starkt omgivningen har makt att påverka ett förlossningsförlopp , vilken kraft och förmåga födande kvinnor faktiskt besitter och hur det som händer under timmarna på förlossningssalen har makt att påverka ett helt liv.

Märta Cullhed Engblom 2020

Sagt om boken:

”!!Decenniets bok!!

Alltså jag är helt betagen. Detta är en helt nyskapande bok inom svensk litteratur, som en svensk ”Ina May´s guide to childbirth”. Med källhänvisningar, hög vetenskaplig ribba och helt fantastiska berättelser om när kvinnor har fött sina barn på många olika sätt; både på sjukhus och hemma. Peppande, läkande, kunskapsrik och passar alla. Om du bara ska läsa en enda bok om barnafödande – läs denna! En bok som borde vara obligatorisk läsning för unga flickor, perfekt läsning för partners till födande, till gravida kvinnor, och till äldre kvinnor som behöver läka efter en eller flera negativa förlossningserfarenheter.”

Min drivkraft är en värdig vård för alla kvinnor. Allt jag gör som barnmorska bottnar i insikten om hur viktig förlossningen är, både det medicinska utfallet men även själva upplevelsen. De två går inte att sära åt som när man plockar isär legoplattor utan hänger ihop på ett mycket komplext sätt. En trygg förlossning och positiv upplevelse beror nästan aldrig på tur utan istället om att en negligerad kunskap om hur våra kroppar fungerar under födandet har praktiserats. Idag vet jag att trygga och stärkande födslar kostar förberedelser, tid, kärlek och ett professionellt känslomässigt stöd innan, under och efter förlossningen. Vilken smärtlindring som tas är oftast sekundärt om dessa – den födande kvinnans mest grundläggande behov är tillgodosedda.

En viktig pusselbit i mitt arbete är att lyfta kvinnans egen kompetens i födandet – ett arbete som kräver tid, tålamod och uppriktighet. I vår kultur har vi ett problem med en särskild sorts tondövhet inför kvinnors unicitet och därmed unika behov i samband med barnafödande. Om vi ska kunna ge alla kvinnor en god vård behöver vi utgå mer från kvinnors individuella behov än vad vi gör i Sverige idag.

Kvinnors unicitet, unika behov i samband med barnafödande
 Foto: Lovisa Engblom

Min egen familj är stor. Jag har sex barn och är gift med pappan till dem – Stefan Engblom. Han är professor i beräkningsvetenskap vid Uppsala Universitet.

OM bloggen

När jag började fördjupa mig inom området insåg jag hur mycket fördomar, rädslor och okunskap som har tillåtits att dominera samtalen om alternativ inom förlossningsvården. Det är till exempel svårt att mötas i en konstruktiv diskussion baserad på evidens och beprövad erfarenhet när fenomenet hemfödslar kommer på tal i Sverige.

Principen, den som borde vara att utgå ifrån vetenskap och saklighet när professionsfrågor diskuteras sätts ofta ur spel när det handlar om hemfödslar. Plötsligt blir det fritt fram för eget tyckande, anekdotisk bevisföring eller osakliga argument. De som borde ha någonting att tillföra diskussionen – kvinnor som själva har fött hemma till exempel, eller erfarna barnmorskor – blir sällan hörda eller tagna på allvar.

Själva platsen behöver inte vara avgörande för förlossningsupplevelsen – däremot är det fullständigt avgörande att man får känna sig trygg, sedd och respekterad i sina val. Vilka människor du väljer att ha runt dig när du föder spelar stor roll för utfallet. 

Om förlossningens påverkan

Genom bloggen Föda med stöd vill jag bidra med lättillgänglig och populärvetenskaplig kunskap inom området graviditet, förlossning och kvinnohälsa. Jag vill att fler kvinnor ska få uppleva hur det känns att bli respekterad i sina individuella val under graviditet och förlossning – och en önskan jag har är att diskussionen om alternativa vårdformer över tid ska bli mer nyanserad.

Om du vill lyssna på mig så rekommenderar jag de här poddavsnitten där jag är med som gäst: 

Märta i förlossningspodden

Doulapodden: Farligt att föda?

Doulapodden: Vi & vården del 1

Doulapodden: Vi & vården del 2

Doulapodden: Föda barn med stöd

Sanatoriet, hemförlossningarnas återkomst?

Babyz podcast: Strategier för en trygg förlossning del 1

Babyz podcast: Strategier för en trygg förlossning del 2

Babyz podcast: Födandets dynamik

Babyz podcast: Freebirth

På Instagram @fodamedstod blandar jag personliga betraktelser, vardagligt innehåll med tips, reflektioner och nyheter.

Vill du dela en erfarenhet, fråga eller diskutera något som ryms under paraplyet Föda med stöd? Gå med i min facebookgrupp med samma namn.

Vill du komma i kontakt med mig? Klicka här.

Märta Engblom
Märta Engblom Birth Support

Välkommen! Vad roligt att just du har hittat hit.