Profylaxkurs online

Att gå en profylaxkurs är ett utmärkt sätt att förbereda sig inför förlossningen.

Jag Märta har tillsammans med min kollega Eva skapat två webbaserade profylaxkurser: Födandets dynamik och Aktiv förlossning. Det är förlossningsförberedande kurser som är uppbyggda kring kunskap och insikt om hur födandet faktiskt fungerar. Våra profylaxkurser erbjuder dig som är gravid en solid grund att stå på så att du själv med hjälp av oss ska kunna hitta dina egna nycklar, äga dina förberedelser och kunna göra de informerade val som just du behöver göra för att föda.

Vi har båda lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med födande och det är kunskaper som vi omsorgsfullt har vävt in i dessa kurser. Det vi erbjuder dig är karta och kompass som du sedan tar med dig på din egen resa genom graviditet och förlossning.

Profylaxkursen Födandets Dynamik riktar sig framförallt till dig som är gravid och blivande förälder. Men den är även skapad för doulor, barnmorskor och läkare: ja alla som vill fördjupa sina kunskaper om födandets fysiologi och vidga sin förståelse för detta fenomen.

profylaxkurs inför förlossningen

förbered dig inför förlossningen med en profylaxkurs

profylaxkurs födandets dynamik

profylaxkurs för en trygg förlossning

Födandets Dynamik är en profylaxkurs för dig som vill förstå förlossningen som en större helhet, ja som en sammanbunden enhet där kropp, tankar och känslor samspelar. Vi går igenom hur du kan få en stärkande födsel oavsett förlossningssätt.

Profylaxkursen Aktiv förlossning

Profylaxkursen Aktiv förlossning är 1 timme lång och fokuserar på praktiska övningar inför förlossningen. Den passar perfekt att kombinera med den längre profylaxkursen Födandets dynamik men går även utmärkt att gå som en helt fristående kurs inför förlossningen.

I profylaxkursen Aktiv förlossning får du som deltagare en teoretisk bakgrund till varför det kan vara klokt att våga vara både fysisk och aktiv under förlossningen. Det finns ingen motsättning mellan att vara aktiv under förlossningen och även ta vara på den vila som bjuds. Istället handlar det om att förstå vad som händer i kroppen under förlossningen och hur du kan jobba med det som händer istället för emot.

I profylaxkursen Aktiv förlossning ingår bland annat:

  • Hur du jobbar med tyngdkraften
  • Hur du genom rörelse kan underlätta barnets nedträngande
  • Olika förlossningsställningar
  • Grunderna i sjalteknik
  • Ickemedicinsk smärtlindring
  • Hur stödpersonen genom massage och tryck kan smärtlindra och hjälpa födandet framåt

Webbkursen är för dig som som vill ha med dig något konkret, helt enkelt vad du själv kan ”göra” för att underlätta födandet.

profylaxkurs

Både jag och Eva är väldigt medvetna om att det inte finns ett sätt som är rätt för alla när det handlar om att föda barn. Det gäller mer att hitta sitt eget sätt och våga känna in vad man tror blir bäst för en själv. Det som passar utmärkt för någon passar inte alls lika bra för en annan. Vad som funkar kan också variera stort från förlossning till förlossning! Just eftersom varje barns resa ut i världen är ny, unik och helt oefterhärmlig.

Men: många har aldrig satt sin fot inne på ett förlossningsrum på sjukhus innan det är dags att föda barn. Det är helt naturligt att miljön då känns främmande! När man blir gäst hos någon annan så är det inte heller alltid så lätt att veta vad man ”får” och ”inte får” göra. Sjukhussängen står ofta av praktiska skäl mitt i rummet. Det mest naturliga för kvinnan som föder blir ofta att gå och lägga sig i sängen. Kanske finns det en fåtölj vid sidan av som den medföljande partnern eller stödpersonen sätter sig i och vips så skapas där ett avstånd.

profylaxkurs

PROFYLAXKURSEN AKTIV FÖRLOSSNING: EN HJÄLP ATT VÅGA TA DIN FÖRLOSSNING LITE MER I ANSPRÅK!

Det är inte heller alltid så lätt att komma på saker att göra som man aldrig fått chans att prova på tidigare. Vår erfarenhet säger oss att tröskeln till att använda en teknik eller metod blir så mycket lägre om man fått en chans att öva och teama ihop sig lite innan! Och det är sannerligen inga avancerade saker. Att ”ligga sked” med varann i förlossningssängen kan vara ett utmärkt sätt att ta både förlossningen och föderummet lite mer i anspråk. Önskad närhet och kärleksfull beröring fungerar både avslappnande och oxytocinfrämjande.

Strykningar eller massage och kanske ett ”mottryck” där smärtan är som värst kan också hjälpa den födande att hantera sin smärta! Det är precis såna här enkla saker vi går igenom under webbkursen. Hur man jobbar med tyngdkraften istället för emot under den aktiva fasen, ställningar för vila, olika förlossningsställningar, grunderna i sjalteknik, ickemedicinska metoder för smärtlindring och så lite om födandets fysiologi.

Webbkursen är inte inspelad på sjukhus utan i hemmet. Just eftersom vi önskar att fler ska ta med sig den självklara spontaniteten som brukar finnas i rörelsemönster i hemmet in på sjukhuset. 

Din kropp kan redan föda. Det betyder inte att det alltid är enkelt att föda barn, eller att det alltid går som det är tänkt. Vi behöver våra sjukhus och vi behöver medicinsk säkerhet för att skydda när något avviker. Men förmågan att föda finns nedärvd och det är ingenting som vi behöver lära oss. Däremot finns det saker i våra liv som kan bromsa, blockera och hindra denna förmåga från att komma fram.

Kroppen är smart. Efter 11 års erfarenhet av att arbeta med födande som barnmorska har jag lärt mig att det är meningen att vi ska föda våra barn när vi känner oss trygga. Det är därför ett kontinuerligt känslomässigt stöd kan ha en så stor effekt på ett förlossningsförlopp.

Profylaxkurs paket