Profylax online

Jag och Eva har skapat en förlossningsförberedande kurs (1 timme lång!) där fokus ligger på praktiska övningar inför förlossningen. Webbkursen Aktiv förlossning går att kombinera med andra längre profylaxkurser för den som önskar men går utmärkt att gå som en fristående kurs inför förlossningen.

Du hittar kursen på minawebbkurser.se

I webbkursen Aktiv förlossning får du som deltagare en teoretisk bakgrund till varför det kan vara klokt att våga vara både fysisk och aktiv under förlossningen. Det finns ingen motsättning mellan att vara aktiv under förlossningen och även ta vara på den vila som bjuds. Istället handlar det om att förstå vad som händer i kroppen under förlossningen och hur du kan jobba med det som händer istället för emot.

I webbkursen Aktiv förlossning ingår bland annat:

  • Hur du jobbar med tyngdkraften
  • Hur du genom rörelse kan underlätta barnets nedträngande
  • Olika förlossningsställningar
  • Grunderna i sjalteknik
  • Ickemedicinsk smärtlindring
  • Hur stödpersonen genom massage och tryck kan smärtlindra och hjälpa födandet framåt

Webbkursen är för dig som som vill ha med dig något konkret, helt enkelt vad du själv kan ”göra” för att underlätta födandet. Vi har hållit den här workshopen live ett tag nu och brukar då kalla det vi gör för förlossningsrum playground.

webbkurs aktiv förlossning

Både jag och Eva är väldigt medvetna om att det inte finns ett sätt som är rätt för alla när det gäller att föda barn. Det handlar mer om att hitta sitt eget sätt och våga känna in vad man tror blir bäst för en själv. Det som passar utmärkt för någon passar inte alls lika bra för en annan. Vad som funkar kan också variera stort från förlossning till förlossning! Just eftersom varje barns resa ut i världen är ny, unik och helt oefterhärmlig.

Men: många har aldrig satt sin fot inne på ett förlossningsrum på sjukhus innan det är dags att föda barn. Det är helt naturligt att miljön då känns främmande! När man blir gäst hos någon annan så är det inte heller alltid så lätt att veta vad man ”får” och ”inte får” göra. Sjukhussängen står ofta av praktiska skäl mitt i rummet. Det mest naturliga för kvinnan som föder blir ofta att gå och lägga sig i sängen. Kanske finns det en fåtölj vid sidan av som den medföljande partnern eller stödpersonen sätter sig i och vips så skapas där ett avstånd.

WEBBKURSEN AKTIV FÖRLOSSNING: EN HJÄLP ATT VÅGA TA DIN FÖRLOSSNING LITE MER I ANSPRÅK!

Det är inte heller alltid så lätt att komma på saker att göra som man aldrig fått chans att prova på tidigare. Vår erfarenhet säger oss att tröskeln till att använda en teknik eller metod blir så mycket lägre om man fått en chans att öva och teama ihop sig lite innan! Och det är sannerligen inga avancerade saker. Att ”ligga sked” med varann i förlossningssängen kan vara ett utmärkt sätt att ta både förlossningen och föderummet lite mer i anspråk. Önskad närhet och kärleksfull beröring fungerar både avslappnande och oxytocinfrämjande.

Strykningar eller massage och kanske ett ”mottryck” där smärtan är som värst kan också hjälpa den födande att hantera sin smärta! Det är precis såna här enkla saker vi går igenom under webbkursen. Hur man jobbar med tyngdkraften istället för emot under den aktiva fasen, ställningar för vila, olika förlossningsställningar, grunderna i sjalteknik, ickemedicinska metoder för smärtlindring och så lite om födandets fysiologi.

Webbkursen är inte inspelad på sjukhus utan i hemmet. Just eftersom vi önskar att fler ska ta med sig den självklara spontaniteten som brukar finnas i rörelsemönster i hemmet in på sjukhuset. 

Din kropp kan redan föda. Det betyder inte att det alltid är enkelt att föda barn, eller att det alltid går som det är tänkt. Vi behöver våra sjukhus och vi behöver medicinsk säkerhet för att skydda när något avviker. Men förmågan att föda finns nedärvd och det är ingenting som vi behöver lära oss. Däremot finns det saker i våra liv som kan bromsa, blockera och hindra denna förmåga från att komma fram.

Kroppen är smart. Efter 11 års erfarenhet av att arbeta med födande som barnmorska har jag lärt mig att det är meningen att vi ska föda våra barn när vi känner oss trygga. Det är därför ett kontinuerligt känslomässigt stöd kan ha en så stor effekt på ett förlossningsförlopp.