Doulautbildning

Inget annat har visat sig vara så entydigt positivt under förlossningar som stöd och kontinuitet.

Som professionell doula arbetar du med dig själv som ditt främsta verktyg. Det kräver en mognad inför mänskliga möten. Vår doulautbildning ger dig en unik möjlighet att mogna inför den viktiga uppgiften att vara stöd till blivande föräldrar. Doulautbildningen varvar teoretisk kunskap med egen reflektion och praktiska övningar.

Vi har nu en hel doulautbildning som du går online på distans

Nästa Föda med stöd doulautbildning håller vi våren 2025. Anmäl ditt intresse här nedan.

doulautbildning sverige

Vad lär man sig på er doulautbildning?

Att ”doula” på en förlossning innebär att följa med som en icke medicinskt ansvarig stödperson. Ja, det är en otroligt torr definition av doulans roll – för den ringar inte in det häftiga och svåra jobb det faktiskt är att vara någons doula. Paradoxalt nog så leder detta icke-fokus på det medicinska ofta till goda medicinska resultat. Det beror på att födandet inte i första hand är en medicinsk händelse.

Men i vår kultur har vi kommit att se på födandet som en strikt medicinsk händelse där det finns få möjligheter att påverka utgången av förlossningen annat än genom den medicin(tekniska) kontrollen. Denna syn på födandet har bland annat lett till en ökning av antalet medicinska ingrepp och en förskjutning bort från födandets andra dimensioner. Att vi har riktat strålkastaren åt ett annat håll betyder emellertid inte att de här andra dimensionerna inte existerar.

Säkerhet under en förlossning definieras i mer än medicinska termer. För födandet är kanske framförallt en psykosocial, existensiell och kulturell händelse. Ja, den kultur vi skapar runt födande påverkar både utgången av födslar samt kvinnors upplevelser av sina födslar. Just detta pratar vi inte så ofta om. Ord som vårdkultur och vårdmodell hamnar lätt i skymundan – även om många förlossningspraktiker idag är mer formade av kultur än av evidens. Inom dessa vårdmodeller styrs vi ofta av våra egna känslor. Våra egna rädslor. Vår tilltro till medicinteknik. Vår bristande tilltro till kvinnors kroppar. Våra vanor och vår strävan att alltid vara en del av gruppen styr oss.

Doulautbildning april 2022

Låt dig inspireras av några doulor som har förvandlat sin passion till ett yrke. Ladda ner gratis här nedan:

Föda med stöd doulautbildning

Okej men vad har allt detta med en doulautbildning att göra?

Jo, för en doulautbildning handlar om att ställa sig på det andra benet – att få syn på födandet från det här andra hållet, det som vår kultur har kommit att lägga väldigt lite fokus på. Det är en perspektivförskjutning, att erkänna de andra dimensionerna av födandet som viktiga.

 • Det handlar om att lära sig om födandets dynamik: hur kropp och känslor samspelar under en förlossning. Om oxytocin – det hormon som driver förlossningen framåt. Där trygghet precis som rädslor smittar.
 • Det handlar om relation – att bygga relation och vara stöd på någon annans resa. Resan genom graviditet och förlossning. På den resan spelar allting roll för den som föder: relationen till den egna kroppen, relationen till sin partner och familj, relationen till vården. Tilltro, tillit eller bristande tillit är centrala begrepp. Hur skapar och bygger man tillit? Att lyssna och samtala är en nyckel för att komma framåt. Så stödets olika dimensioner: känslomässigt stöd, fysiskt stöd, stöd genom beröring och närhet, verbalt stöd.
 • Det handlar om att lära sig att jobba med empowerment som ett viktigt verktyg. Jag tycker att det engelska ordet är bättre men på svenska så översätts det till ”egenmakt” eller ”bemyndigande”. Att vara med och stärka kvinnor inför födandet. Saker som sägs spelar roll. Ord kan vara avgörande.
 • Tricks of the trade. Konkreta övningar för hur man kan stötta genom smärtlindrande tekniker, massage, förlossningsställningar, rörelse, sjalteknik.

Essensen är att det mellanmänskliga spelar roll. Kanske spelar det många gånger den allra största rollen? Därför är en doulautbildning något för alla som vill fördjupa sig inom detta.

Doulautbildningens kursplan och innehåll

Under den första kurshelgen på Föda med stöd doulautbildning introducerar vi er till doulaskapet. Vad säger forskningen om effekter av att ha med en doula som stöd? Hur skiljer sig doulans roll från annat stöd? Vad innebär det att arbeta professionellt som doula? Om doulaskapets möjligheter och begränsningar – samt hur det är att arbeta med sig själv som ett redskap för stöd. Vi lär ut grunderna i samtalsmetodik.

Vi går igenom förlossningsförloppet, födandets dynamik samt smärtfysiologi och smärtupplevelser i samband med förlossning. Tid ges till att reflektera över egna erfarenheter av födande eller känslor som är kopplade till förlossningar och födande. Vi börjar introducera er till hur man kan arbeta praktiskt med att ge stöd under en förlossning.

Under den andra kurshelgen fördjupar vi oss i doulans roll och det trygghetsskapande stödet under graviditet och förlossning. Vi övar praktiskt på varandra! Vi går även igenom medicinska komplikationer som kan uppstå i samband med en förlossning. En barnmorska och forskare är inbjuden att föreläsa och samtala om amning, anknytning och den första tiden efter födseln. Vi ägnar även en del av tiden den andra helgen åt entreprenörsskap och företagande. Vad innebär det i praktiken att arbeta som doula? Om hållbart företagande. Helgen avslutas med en inspirerande film och diplomutdelning.

Doulautbildningens innehåll i punktform:

 • Egna erfarenheter av förlossningar och födande
 • Förlossningsförloppet, födandets dynamik
 • Hormoner, smärtfysiologi och smärtupplevelse
 • Icke-medicinsk och medicinsk smärtlindring
 • Den komplicerade förlossningen
 • Sjukhusrutiner
 • Samtalsmetodik – förlossningsrädsla
 • Att ge stöd under en förlossning
 • Doulans roll, att vara professionell (möjligheter och begränsningar)
 • Metoder för att stödja
 • Grunderna i sjalteknik
 • Aktiv förlossning (tryck, massage, förlossningsställningar och rebozo)
 • Amning och anknytning, samt tiden efter förlossningen – inbjuden föreläsare Paola Oras barnmorska och forskare
 • Föreläsning om HBTQI och att vara ensamförälder av Carolina Sorabowska doula
 • Församtal, förlossning, eftersamtal – ett doulauppdrag från start till mål
 • Entreprenörsskap och hållbart företagande