Stöd under din förlossning

Det går inte att få för mycket stöd under förlossningen – bara för lite. I Sverige idag får de flesta kvinnor ett tillräckligt medicinskt stöd av barnmorskor eller läkare och det har vi all anledning att vara tacksamma överMen vi behöver bli bättre på att prioritera det psykologiska och emotionella stödet till födande – den kontinuerliga omvårdnaden. 

En barnmorska som hinner vara närvarande i rummet under hela födseln, inte bara på slutet eller när något akut behöver åtgärdas, kan göra stor skillnad för upplevelsen av att föda barn. Forskning visar att det kan spela en avgörande roll för hela födseln.

Stöd för gravida