Föda med stöd

Kontinuerligt stöd under förlossningen borde vara självklart för alla kvinnor. Det handlar om att föda på egna villkor och med precis det stöd man behöver.

Stödet från en kärleksfull partner under födseln är ovärderligt och ej utbytbart. Det går inte att få för mycket stöd under förlossningen – bara för lite. En vän eller en erfaren doula som följer med kan göra upplevelsen mycket tryggare.  I Sverige idag får de flesta kvinnor ett tillräckligt medicinskt stöd av barnmorskor eller läkare och  det har vi all anledning att vara tacksamma för. Men vi behöver bli bättre på att prioritera det psykologiska och emotionella stödet till födande och deras partners – den kontinuerliga omvårdnaden. En barnmorska som hinner vara närvarande i förlossningsrummet under hela födseln, inte bara på slutet eller när något akut behöver åtgärdas, kan göra stor skillnad för upplevelsen av att föda barn. Forskning visar att det kan spela en avgörande roll för hela födseln.