Doula

En doula är en person som finns med innan, under och efter förlossningen som ett extra stöd. Det kan vara ett praktiskt stöd, någon som hjälper till att bära på väskor, men oftast är det emotionella stödet viktigast.  Man träffas  under graviditeten och lär känna varandra i lugn och ro. Doulan fokuserar  sedan sin uppmärksamhet på det kontinuerliga, känslomässiga stödet under förlossningen. En erfaren doula är en person som har varit med på många födslar och som bottnar i födandet, ja som känner sig trygg i den situationen. Trygghet, precis som rädsla, smittar nämligen av sig.

En barnmorska som doula?

När jag arbetar som barnmorska har jag  tillsammans med läkaren ett medicinskt ansvar för mor och barn under  förlossningen.  Målet är att det ska bli en så positiv upplevelse som möjligt för alla inblandade, oavsett förlopp. I förlossningsvården idag behöver vi barnmorskor ofta dela vår uppmärksamhet mellan flera olika födande samtidigt och det medicinska stödet måste  då prioriteras.  Att ta doulauppdrag är ett sätt för mig att med min erfarenhet och trygghet  få möjlighet att prioritera det kontinuerliga emotionella stödet till par som föder. Jag vet nämligen vilken skillnad det gör för hela förlossningen.

Hur ser ett doulauppdrag ut?

Vi träffas och har ett förberedande samtal då vi går igenom  förväntningar och önskemål inför förlossningen. Beroende på vilket stöd som efterfrågas så bidrar jag med den kunskap och erfarenhet  jag har. Två veckor innan och två veckor efter  beräknad förlossning är jag jour. Då lovar jag att infinna mig inom två timmar närhelst på dygnet. Om förlossningen skulle komma igång innan eller efter dessa veckor så försöker jag se till att komma iväg ändå. Jag är med under hela förlossningen och stannar även en stund efter det att barnet är fött. Sedan har vi en avslutande träff i hemmet.

Barnmorskedoula

boka barnmorskedoula

Barnmorskedoula är ett kombinerat barnmorske- och doulauppdrag där vi drar nytta av att jag är en erfaren barnmorska. När förlossningen sätter igång så kan jag komma hem till er och göra en första bedömning. Jag lyssnar på fosterljud och undersöker hur barnet har trängt ned och om modermunnen har börjat öppna sig. Vi kan då tillsammans avgöra när det är dags att åka till sjukhuset för att föda. Det här upplägget brukar bidra till att ni tryggt kan stanna hemma under hela latensfasen och slipper komma in till sjukhuset för tidigt – eller för sent. Så länge jag är hemma hos er under förlossningen så tar jag även ett medicinskt ansvar inom ramen för min barnmorskelegitimation. När vi kommer fram till sjukhuset lämnar jag över det ansvaret till barnmorskorna som arbetar på förlossningen och fokuserar sedan hela min uppmärksamhet på det känslomässiga stödet. Jag kan ta kombinerade barnmorske- och doulauppdrag eftersom jag är legitimerad barnmorska och även registrerad som vårdgivare.

stöd under förlossningen i uppsala

Foto: Lovisa Engblom

Min erfarenhet säger mig att oavsett om vi drar nytta av mina barnmorskekunskaper eller inte så är min allra viktigaste uppgift genom hela den här resan att vara ert trygghetsskapande stöd. En sammanställning av randomiserade studier  visar nämligen att kvinnor som erbjuds kontinuerligt stödjande vård under förlossningen föder spontant vaginalt i större utsträckning, har ett minskat behov av smärtlindring, kortare förlossningar, färre kejsarsnitt – samt bättre förlossningsupplevelser än andra.

Mina barnmorske- och doulakollegor

Jag samarbetar med andra barnmorskor och doulor. Mina närmaste kollegor heter Elin, Helena och Eva. Här presenterar de sig själva:

Elin ternström

Elin 

– Jag heter Elin Ternström, är barnmorska sedan 8 år tillbaka och i våras disputerade jag inom ämnet förlossningsrädsla. När jag började arbeta som barnmorska på förlossningen tyckte jag väldigt mycket om att stötta kvinnor med just förlossningsrädsla. Det kanske låter märkligt men för mig gav det så mycket mening i mitt yrke. Jag fick vara närvarande och förväntades att vara närvarande både av de födande och av övrig personal. Många rädda kvinnor och deras partners är väldigt väl förberedda med en utstakad väg som de helst vill gå. Jag har som barnmorska då känt att jag fått finnas där för att stötta, vägleda och göra deras födande så bra som det bara går. Något jag önskar att alla gravida skulle vara garanterade!

Barnmorska Helena Maass

Helena

-Till yrket är jag legitimerad barnmorska men jag har jobbat med att möta och stötta människor i olika vårdsammanhang i över 30 år. Som nyutbildad sjuksköterska arbetade jag på barnkliniken i Västerås med för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Sedan arbetade jag som barnmorska på barnmorskemottagningar, ungdomsmottagning och olika förlossningsavdelningar. De senaste fyra åren som diplomerad akupunktör.
Under ett antal år arbetade jag även som hembarnmorska i Stockholm med omnejd , numera hjälper jag bara enstaka kvinnor vid deras hemfödslar.

Jag åker regelbundet till Norge och jobbar där som norsk jordmor .
Under tre år mellan 2012-2015 utbildade jag mig till diplomerad akupunktör på svenska akupunkturakademin på Hälsans hus i Stockholm. Sedan 2016 driver jag Mälaröarnas akupunkturklinik på Ekerö. Malaroarnasakupunktur.se

Att stötta kvinnor i deras graviditet och i födandet genom empowerment är för mig nyckeln till framgång i mitt arbete som barnmorska. Att få en kvinna att känna att hon äger sin gravididtet och sin födsel, och att det är hon som bäst känner sina behov under graviditeten, och att hon med rätt stöd har all kunskap hon behöver med sig för att kunna föda sitt barn.

Eva grape Ersson, doula och kollega

Eva

– Jag heter Eva Grape Ersson, är i botten socionom med 10 års erfarenhet som kurator och arbete på familjecentral. Jag är också Föda Utan Rädsla – instruktör och doula. Det senaste året har jag även utbildat mig i metoden Aktiv baby. I mitt arbete har jag alltid brunnit för familjer i alla former. Med ödmjukhet, inkänning, lugn och trygghet hoppas jag kunna stötta blivande föräldrar att hitta sin inre styrka.

Märta Engblom Birth Support