Vattenfödsel

Kanske har du sett en video av en vattenfödsel på instagram eller facebook? Där den födande  under djup koncentration krystar ut barnet i vattnet, bladen från de röda rosorna guppar på vattenytan och badpoolen omringas av förväntansfulla familjemedlemmar. Idag finns det  en helt egen genre med filmer på vattenfödslar som inte riktigt stämmer  med den bild vi har av förlossningar på sjukhus. Här förknippar vi förlossningar mer med ny teknik och mindre med något organiskt som vatten.

Varför föda i vatten när man kan föda på land? 

Diskussionen om vad som är naturligt eller inte i förlossningssammanhang kan bli lite märklig. Varmt vatten smärtlindrar och verkar avslappnande – och att vara i vatten är ett sätt att hantera värkar under en förlossning. Precis som epiduralbedövning och lustgas är andra sätt att hantera smärtsamma värkar. Som höggravid är det lättare att röra sig smidigt i vatten och till exempel byta ställning. Eftersom barnet befinner sig i fostervatten under hela graviditeten så är det inte konstigt att också födas fram i vatten. Det första andetaget tas reflexmässigt så fort barnet kommer i kontakt med luften ovanför vattenytan. Hypotesen är att så länge allt är normalt så fungerar denna dykreflex och man behöver inte vara orolig för barnet, vilket också har visat sig stämma bra.

Vad säger forskningen?

Barnmorskan Hanna Ulfsdottir har studerat  vattenfödslar i Sverige. Hennes forskning visar att kvinnor som föder i vatten löper mindre risk för andra gradens bristning, har kortare förlossningar och färre interventioner, det vill säga ingrepp i förlossningen, än andra kvinnor. Barn som föds under vatten mår lika bra som andra barn.  Däremot finns det en något ökad risk för navelsträngsruptur, vilket innebär att navelsträngen går av när barnet lyfts upp ur vattnet. Det är sällan en allvarlig komplikation men barnmorskor som bistår vid vattenfödslar bör ändå vara medvetna om den risken. Kvinnorna i studien som hade fött barn i vatten gav högre poäng när de fick skatta sin förlossningsupplevelse. Ulfsdottirs forskning pekar på samma sak som annan internationell forskning inom området, nämligen ⇒ För friska kvinnor med normala förlossningsförlopp är det inte farligt att föda i vatten. Det är inte heller farligt för friska barn att födas i vattnet. Tvärtom kan det vara något väldigt positivt som också hjälper till att behålla det normala normalt, till gagn för både mor och barn.

När kan det vara mindre bra att födas i vatten?

Om barnet inte är friskt, graviditeten inte är fullgången, om det är tjockt mekigt fostervatten eller någon annan komplicerande faktor. Då kan man inte anta  att dykreflexen fungerar och bör avstå från en födsel i vatten. Av samma anledning är det viktigt att som barnmorska anamma en handsoff – approach i så lång utsträckning som möjligt – allt för att inte trigga igång något som gör att barnet tar sitt första andetag under vattenytan. Omständigheterna i badkarsvattnet ska så långt det går likna omständigheterna som barnet har i fostervattnet. Det innebär kroppstempererat badvatten, ca 37 grader, vid framfödandet. Att bada varmare än så är ofta skönt och går jättebra under öppningsskedet men när barnet är på väg kan man behöva tappa i ett lite kallare vatten. Att som barnmorska hålla perinealskydd i vattnet går  förvisso men är oftast inte nödvändigt. Kommunikationen med den födande är viktigare. Man vet inte om ett hårt tryck på mellangården från barnmorskans hand kan trigga igång barnet att ta sitt första andetag snabbare.

På vilka sjukhus är det ”tillåtet” att föda i vatten?

På BB Stockholm och Ystad BB erbjuds vattenfödslar som ett alternativ. På universitetssjukhuset i Linköping kan man få föda i vatten om man tar med sig en egen uppblåsbar förlossningspool. Födslar i vatten kommer inom kort att erbjudas på Södersjukhuset i Stockholm, där det kommer att finnas badkar till alla som så önskar. Vattenfödslar är vanliga vid planerade födslar i hemmet och hembarnmorskor har generellt stor kunskap om att bistå vid vattenfödslar.