Vattenfödsel

Kanske har du sett en video av en vattenfödsel på instagram eller facebook? Där den födande  under djup koncentration krystar ut barnet i vattnet, bladen från de röda rosorna guppar på vattenytan och badpoolen omringas av förväntansfulla familjemedlemmar. Idag finns det  en helt egen genre med filmer på vattenförlossningar som inte riktigt stämmer med den bild vi har av förlossningar på sjukhus. Här förknippar vi födslar mer med ny teknik och mindre med något organiskt som vatten.

Varför föda i vatten när man kan föda på land?

Diskussionen om vad som är naturligt eller inte i förlossningssammanhang kan bli lite märklig. Varmt vatten smärtlindrar och verkar avslappnande – och att vara i vatten är ett sätt att hantera värkar under en födsel. Precis som epiduralbedövning och lustgas är andra sätt att hantera smärtsamma värkar. Det är lättare för dig som är höggravid att vara smidig i vatten än på land och eftersom barnet befinner sig i fostervatten under hela graviditeten så är det inte konstigt att också födas fram i vatten. Det första andetaget tas reflexmässigt så fort barnet kommer i kontakt med luften ovanför vattenytan. 

Vad säger forskningen om vattenfödslar?

Barnmorskan Hanna Ulfsdottir har studerat  vattenfödslar i Sverige. Hennes forskning visar att kvinnor som föder i vatten löper mindre risk för andra gradens bristning, har kortare förlossningar och färre interventioner, det vill säga ingrepp i förlossningen, än andra kvinnor. Barn som föds under vatten mår lika bra som andra barn.  Kvinnorna i studien som hade fött barn i vatten gav högre poäng när de fick skatta sin förlossningsupplevelse. Ulfsdottirs forskning pekar på samma sak som annan internationell forskning inom området, nämligen » För friska kvinnor med normala förlossningsförlopp är det inte farligt att föda i vatten. Det är inte heller farligt för friska barn att födas i vattnet. Tvärtom kan det vara något väldigt positivt som också hjälper till att behålla det normala normalt, till gagn för både mor och barn.

Vattenförlossning, mor och barn

När kan det vara mindre bra med en vattenförlossning?

Om barnet inte är friskt, graviditeten inte är fullgången eller om det kommer tjockt mekigt fostervatten.  Omständigheterna i badkarsvattnet ska så långt det går likna omständigheterna som barnet har i fostervattnet. Det innebär kroppstempererat badvatten, ca 37 grader, vid framfödandet. Att bada varmare än så är ofta skönt och går jättebra under öppningsskedet men när barnet är på väg kan man behöva tappa i ett lite kallare vatten. Att som barnmorska hålla perinealskydd i vattnet går förvisso men är oftast inte nödvändigt. Kommunikationen med den födande är viktigare.

På vilka sjukhus är en vattenförlossning ”tillåtet”?

Vattenförlossning är nu ”tillåtet” på flera sjukhus i flera regioner i Sverige. I region Stockholm erbjuds vattenfödsel som ett alternativ på samtliga sjukhus. På Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuds vattenfödslar. Ystad BB erbjuder också vattenfödslar. På universitetssjukhuset i Linköping kan man få föda i vatten om man tar med sig en egen uppblåsbar förlossningspool. Om du är intresserad – hör dig för på det sjukhus där du planerar att föda! Ett arbete pågår för att möjliggöra att fler ska kunna föda i vatten på flera sjukhus runtom i landet. Vattenfödslar är vanliga vid planerade födslar i hemmet och hembarnmorskor har generellt stor kunskap om att bistå vid vattenfödslar.

Mor och barn vid vatten

Foto: Lovisa Engblom

Här kan du Hyra förlossningspool

www.forlossningspool.se

www.gravidcoach.se

www.doulorna.se

www.doulagruppen.se

www.forlossningsguiden.se

 www.familjestunden.com

www.doulaforlife.se

www.fodandekraft.se

Fristående Jordmor: lena.ahlner@gmail.com