Hans Rosling

Vad var det som gjorde Hans Rosling så stor? Så folkkär? Jag tror att det var en kombination av saker.

  • Han kunde verkligen något. Det fanns fakta och kunskap bakom hans resonemang. Hans världssyn var faktabaserad snarare än fördomsbaserad.
  • Han lyckades hitta ett mycket tilltalande sätt – en form att nå ut med denna kunskap till den breda publiken. Det är fantastiskt att vetenskap, statistik och fakta blev till stora publikdragande föreställningar!
  • Anslaget var opretentiöst och jordnära – alltså folkligt.

Jag minns särskilt hans inlägg om hur satsningar på kvinnohälsa ger så stora positiva effekter på hela samhällsutvecklingen. Preventivmedel, utbildning, abort och säkra förlossningar är inte enbart en kvinnosak utan i allra högsta grad en samhällssak! Det gynnar alla.

Du som vill se en föreläsning av Hans Rosling, klicka på länken: http://www.sydsvenskan.se/2017-02-07/se-hans-roslings-basta-forelasningar-har

Jag önskar att fler forskare kunde hitta den här öppningen till en bredare publik. Karin Johannisson är ett annat fint exempel. Hon ville skriva vetenskap på ett begripligt sätt för att på så sätt bjuda in fler. Populärvetenskap? Nja, det låter så infantiliserande, som om man trivialiserar vetenskapen. Det låter mer ödmjukt att vilja göra den begriplig för fler.

Vi behöver mer av det här i vår värld, inte mindre.

Forskningsprojekt

Foto: Lovisa Engblom

Har du ett intressant forskningsprojekt på gång som du skulle vilja presentera här? Eller som du vill att jag ska presentera? Det behöver inte vara ett större forskningsprojekt utan en magisteruppsats kan vara nog så intressant. Att disputera är ju att få ett slags forskningskörkort och vägen dit – att vara doktorand, kan man kalla för en utbildning på vägen mot självständig forskare. Jag gillar den där vägen till saker, för där händer mycket intressant. Även om kvalitén skiftar så kan ett försök, en ansats eller till och med ett misslyckande också berätta mycket. Det är inte bara det färdiga bygget som räknas utan alla tankar, mödor och beslut som togs på vägen är värdefulla, de kan man lära av. Maila mig  på martacullhed@gmail.com