Forskningsprojekt

Foto: Lovisa Engblom

Har du ett intressant forskningsprojekt på gång som du skulle vilja presentera här? Eller som du vill att jag ska presentera? Det behöver inte vara ett större forskningsprojekt utan en magisteruppsats kan vara nog så intressant. Att disputera är ju att få ett slags forskningskörkort och vägen dit – att vara doktorand, kan man kalla för en utbildning på vägen mot självständig forskare. Jag gillar den där vägen till saker, för där händer mycket intressant. Även om kvalitén skiftar så kan ett försök, en ansats eller till och med ett misslyckande också berätta mycket. Det är inte bara det färdiga bygget som räknas utan alla tankar, mödor och beslut som togs på vägen är värdefulla, de kan man lära av. Maila mig  på martacullhed@gmail.com