Föda upprätt – vad säger forskningen?

Här kommer barnet! Kristina och Liselotte instruerar en pallfödsel.

Om man söker på vetenskapliga artiklar som handlar om upprätt födande så får man många träffar. Därför gäller det att sålla lite och hitta det som känns mest aktuellt och som fångar hela spektrat, allt från barnmorskors attityder till hur själva upplevelsen påverkas till vilken åverkan en viss förlossningsställning kan ha på kvinnokroppen.

Malin Edqvist med flera 2016. I den här studien har man analyserat data från 2992 kvinnor i de nordiska länderna (ej Finland) som planerade att föda hemma mellan 2008-2013. Resultatet visar att en väldigt låg andel av kvinnorna ådrog sig en stor bristning och man hittade ingen korrelation mellan en upprätt position, så kallad ”flexible sacrum position” och stora bristningar, dvs sfinkterrupturer. En majoritet födde i upprätt ställning. I hela gruppen var andelen sfinkterrupturer 0,7 %.

Charlotte Elvander med flera 2015. I den här studien har man tittat på korrelationen mellan sfinkterskador och förlossningsställningar på 113279 singelgraviditeter med spontan vaginal förlossning mellan 2008-2014. Resultatet visar att det var något bättre för förstföderskor att föda på sida jämfört med sittande, att det innebär en något minskad risk. För både förstföderskor och omförderskor var det sämre utfall i gynläge, dvs högre risk att få en sfinkterruptur. För omföderskor var pallförlossning och ”squatting” position associerat med en högre risk för sfinkterruptur – men inte för förstföderskor. Pall är dock associerat med en högre risk för större grad2bristningar.

Karin Gottwall med flera 2007. Studie på SÖS. Samma resultat här, gynläge ger en ökad risk för sfinkterskador samt att sitta på huk (inte pall ). Om man tittar på deras siffror så var sida/ knä/alla fyra samt stående det allra bästa med minst andel sfinkterskador. Allra sämst var gynläge, sedan kom på huk (på engelska  ”squatting”), sedan pall.

Översiktsartikel Holly Priddis med flera 2011, Australien. Här har man tittat på olika vetenskapliga artiklar och funnit att de förlossningsställningar kvinnor väljer beror mycket på vilken kultur som råder bland barnmorskorna, dvs deras egen syn på födandet och hur det ska gå till. Barnmorskors arbete genomsyras i stort av vad de själva ”tror” är rätt snarare än vad vetenskapen säger och vad kvinnor själva vill. Det kan vara stora skillnader mellan olika förlossningsavdelningar vilken kultur som råder. Kvinnor som använde sig av upprätta ställningar i första och andra skedet av förlossningen upplevde mindre intervention, mindre smärta och större nöjdhet än kvinnor som födde i halvsittande, liggande eller i gynläge. Enda negativa med upprätt födande var en något ökad blodförlust, men ej associerat med stor blödning.

Li Thies-Lagergren med flera 2013. Who decides the position of birth?
På grund av att praxis i västländer är att kvinnor på sjukhus föder i halvsittande och gyn i störst utsträckning så ville man undersöka på vilket sätt kvinnor själva hade fått medverka till att föda i olika ställningar. Kvinnor som födde på pall kände i större utsträcknings att de själva var med och påverkade sin förlossning, de kände sig mer självkära, mer trygga och mer ”powerful”. Slutsats; barnmorskor bör bli medvetna om vilken roll det kan spela för kvinnor att faktiskt få välja förlossningsställning -barnmorskor bör uppmuntra kvinnans autonomi. En upprätt förlossningsställning kan leda till en bättre förlossningsupplevelse.

Cochranereview 2013, en genomgång av olika vetenskapliga artiklar på området. Förlossningsställningar för kvinnor med epidural. Man har tittat på olika maternella och neonatala ”outcomes”. Resultat: Ingen skillnad. Kvinnor med epidural bör uppmuntras att föda i vilken förlossningsställning de vill.

Tycker ni att jag har missat något väsentligt? Ni som har fött i en upprätt ställning och ni som har bistått – vad har ni för erfarenheter?


En reaktion på ”Föda upprätt – vad säger forskningen?

  1. Matilda skriver:

    Jag undrar vad för typ av hukposition? Jag tänker att det går att sitta mer ”parallellt” och med fötterna pekandes framåt. Och där man svankar mer. Jämfört med kanske bredare, mer yogalik squat där knäna och fötterna pekar utåt. Det borde rimligtvis ha effekt på hur pelvis öppnas eller inte. Finns det någon diskussion i studierna som säger varför det ökar riskerna i vissa positioner eller är det bara ”detta visar statistiken”? Superspännande iaf! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.