BB hemma på väg

I Uppsala är BB på väg en etablerad vårdform sedan flera år tillbaka. Här finns massor av erfarenhet och kunskap hos de barnmorskor som arbetar inom verksamheten. Om allt går bra kan den nyblivna familjen åka hem några timmar efter förlossningen och då få stöd och eftervård i hemmet istället för på sjukhuset. Ett BB på väg helt enkelt.

Vårdformen fungerar såhär: barnmorskorna ringer hem till alla som har fött barn och som går hem någon gång inom de första 72 timmarna efter förlossningen. På förmiddagarna ringer barnmorskorna runt och hör sig för, sedan åker de runt och gör hembesök. Vården sker alltså både utifrån stöd och råd på telefon men också genom hembesök då prover kan tas och kontroller på barnet kan göras. Amningsobservationer i hemmiljö blir också möjligt.

Själv har jag fött alla mina barn i Uppsala och det har varit väldigt fint att få hembesök av en barnmorska någon gång under den första veckan. De första dagarna efteråt, då när man nyss har blivit förälder till ett litet barn, är så mycket av allt. Idag läste jag om regeringen och Sveriges kommuner och landstings överenskommelse som handlar om hur pengarna i den riktade satsningen på förlossningsvården ska användas. I överenskommelsen står det tydligt att eftervården ska utvecklas och stärkas så att fler kvinnor ska få stöd och vård även efter förlossningen. Utmärkt! Jag hoppas det kommer innebära fler BB hemma i Sverige.

Ruth, en erfaren BB-hemmabarnmorska!

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.