Om Märta

Jag är barnmorska och har arbetat med förlossning och eftervård på Akademiska sjukhuset i Uppsala, BB Stockholm samt Södra BB. Innan jag blev barnmorska arbetade jag på barnsjukhuset i Uppsala. Idag kombinerar jag arbetet som skolsköterska med mitt eget företag. Jag tar uppdrag som hembarnmorska/ doula, föreläser och författar informationstexter och krönikor inom mitt ämnesområde.

Jag har föreläst om hemfödslar och att föda med stöd på barnmorskeprogrammet i Uppsala. På SFOG-veckan i augusti 2017 deltog jag som en av talarna i symposiet ”Kvinnans inflytande över sin vård inom obstetriken”. Jag har även medverkat  som barnmorskeexpert i Expressen och Karin Bülow Orrjes gravidpodd.  Som barnmorska har jag  ett särskilt intresse för suturering av förlossningsskador och obstetrisk akupunktur, som jag även är certifierad i. Jag är en av sex barnmorskor i Inspirationsgruppen som anordnar temakvällar i Uppsala; vår ambition är att verka för spridning av viktig kunskap.

Min drivkraft är en värdig vård för alla kvinnor! För mig innebär det också möjligheten att välja vårdform under graviditet och förlossning, från centraliserad förlossningsvård på storsjukhus till småskaliga alternativa enheter till hemfödslar. Oavsett val av födelseplats så bör alla få en individualiserad vård med hög grad av delaktighet samt ett kontinuerligt stöd innan, under och efter förlossningen. Gärna av en barnmorska man har hunnit lära känna innan!

Jag har själv fem barn och är gift med pappan till dem – Stefan Engblom. Han är forskare och medlem i Sveriges unga akademi.