Om Märta

Jag heter Märta Cullhed Engblom och är barnmorska, skolsköterska, doula och skribent. Jag har arbetat med förlossning och eftervård på Akademiska sjukhuset i Uppsala, BB Stockholm samt Södra BB. Innan jag blev barnmorska arbetade jag på barnsjukhuset i Uppsala. Idag kombinerar jag arbetet som skolsköterska med mitt eget företag.

Jag tar uppdrag som hembarnmorska/ doula, föreläser och författar informationstexter och krönikor inom mitt ämnesområde. Som doula är jag diplomerad i metoden Föda utan rädsla.  Som barnmorska har jag ett särskilt intresse för suturering av förlossningsskador och obstetrisk akupunktur.

Min egen familj är stor! Jag har fem barn och är gift med pappan till dem – Stefan Engblom. Han är forskare och medlem i Sveriges unga akademi.

Sedan hösten 2016 har jag fördjupat mig inom området hemfödslar/vattenfödslar, kontinuerligt stöd  samt kvinnors integritet, autonomi och självbestämmande inom förlossningsvården. Jag har föreläst på barnmorskeprogrammet i Uppsala och på SFOG-veckan. Jag har även medverkat  som barnmorskeexpert i Expressen och Karin Bülow Orrjes gravidpodd.

Min drivkraft är en värdig vård för alla kvinnor! Jag önskar att det fanns en annan möjlighet för kvinnor att välja vårdform under graviditet och förlossning. Varför? Jo, för att kvinnor är olika varann och både vill och behöver olika sorters hjälp. Om vi ska kunna ge alla en god vård behöver vi utgå mer från kvinnors individuella behov än vad vi gör i Sverige idag.

Vi kommer alltid behöva ha förlossningsvård på storsjukhus – men även småskaliga alternativa enheter och möjligheten att kunna välja en planerad hemfödsel behövs. Oavsett val av födelseplats så bör alla få en individualiserad vård med hög grad av delaktighet samt ett kontinuerligt stöd innan, under och efter förlossningen. Gärna av en barnmorska man har hunnit lära känna innan!

märta engblom

Foto: Lovisa Engblom

OM bloggen

När jag började fördjupa mig inom området insåg jag hur mycket  fördomar, rädslor och okunskap som har tillåtits att dominera samtalet. Det är till exempel svårt att mötas i en konstruktiv diskussion baserad på evidens och beprövad erfarenhet när fenomenet hemfödslar kommer på tal i Sverige.

Reflexen, den som borde vara att utgå ifrån vetenskap och saklighet när professionsfrågor diskuteras sätts ofta ur spel när det handlar om hemfödslar. Plötsligt är det fritt fram för eget tyckande, anekdotisk bevisföring eller osakliga argument. De som borde ha någonting att tillföra diskussionen – kvinnor som själva har fött hemma till exempel, eller erfarna hembarnmorskor – blir sällan hörda eller tagna på allvar.

Själv har jag fött alla mina fem barn på sjukhus. Men om jag hade haft den kunskap  som jag har idag och en reell möjlighet att välja ett annat alternativ än sjukhus så kanske jag hade gjort det. Jag vet nämligen att det spelar stor roll för utfallet var, hur och med vem man föder. 

Genom bloggen Föda med stöd vill jag bidra med lättillgänglig och populärvetenskaplig kunskap på området. Jag vill att fler ska få möjlighet att göra riktiga och informerade val under sin graviditet och förlossning! Min önskan är också att diskussionen om alternativa vårdformer och hemfödslar över tid ska bli mer nyanserad.

Följ mig

Vill du aldrig missa ett inlägg? Följ Föda med stöd på Bloglovin! 

På Instagram @fodamedstod blandar jag personliga betraktelser, vardagligt innehåll med tips,  reflektioner och nyheter.

Välkommen. Vad roligt att just du har hittat hit!

Barnmorska/doula Uppsala

Märta Engblom Birth Support