Om Märta

Jag heter Märta Cullhed Engblom och är barnmorska, doula och skribent. Jag har arbetat med förlossning och eftervård på Akademiska sjukhuset i Uppsala, BB Stockholm samt Södra BB. Innan jag blev barnmorska arbetade jag på barnsjukhuset i Uppsala.

Idag tar jag uppdrag som barnmorska/ doula, håller profylaxkurser och förlossningsförberedande workshops, föreläser, bloggar och författar informationstexter och krönikor inom mitt ämnesområde. Som doula och profylaxinstruktör är jag diplomerad i metoden Föda utan rädsla.  Som barnmorska har jag ett särskilt intresse för suturering av förlossningsskador och obstetrisk akupunktur.

Barnmorska och doula i Uppsala

Min egen familj är stor. Jag har fem barn och är gift med pappan till dem – Stefan Engblom. Han är forskare och medlem i Sveriges unga akademi.

Sedan hösten 2016 har jag fördjupat mig inom området hemfödslar/vattenfödslar, kontinuerligt stöd  samt kvinnors integritet, autonomi och självbestämmande inom förlossningsvården. Jag har föreläst på barnmorskeprogrammet i Uppsala och på SFOG-veckan. Jag har även medverkat  som barnmorskeexpert i Expressen och Karin Bülow Orrjes gravidpodd.

Min drivkraft är en värdig vård för alla kvinnor. Allt jag gör som barnmorska bottnar i insikten om hur viktig förlossningen är, både det medicinska utfallet men även själva upplevelsen (de två går inte att sära åt som när man plockar isär legoplattor utan hänger ihop på ett mycket komplext sätt). Idag vet jag att trygga och stärkande födslar kostar förberedelser, tid, kärlek och ett professionellt känslomässigt samt ovillkorat stöd innan, under och efter förlossningen (vilken smärtlindring som tas är oftast sekundärt om dessa – den födande kvinnans mest grundläggande behov är tillgodosedda). 

En annan viktig pusselbit i mitt arbete är att lyfta kvinnans egen kompetens i födandet – ett arbete som kräver tid, tålamod och uppriktighet. För en födsel spelar roll och om vi ska kunna ge alla kvinnor en god vård behöver vi utgå mer från kvinnors individuella behov än vad vi gör i Sverige idag.

barnmorskor i uppsala

Foto: Lovisa Engblom

OM bloggen

När jag började fördjupa mig inom området insåg jag hur mycket  fördomar, rädslor och okunskap som har tillåtits att dominera samtalen om alternativ inom förlossningsvården. Det är till exempel svårt att mötas i en konstruktiv diskussion baserad på evidens och beprövad erfarenhet när fenomenet hemfödslar kommer på tal i Sverige.

Reflexen, den som borde vara att utgå ifrån vetenskap och saklighet när professionsfrågor diskuteras sätts ofta ur spel när det handlar om hemfödslar. Plötsligt är det fritt fram för eget tyckande, anekdotisk bevisföring eller osakliga argument. De som borde ha någonting att tillföra diskussionen – kvinnor som själva har fött hemma till exempel, eller erfarna barnmorskor – blir sällan hörda eller tagna på allvar.

Själv har jag fött alla mina fem barn på sjukhus och har haft både bra och dåliga upplevelser. Själva platsen är nämligen inte  avgörande för förlossningsupplevelsen – däremot är det fullständigt avgörande att man får känna sig trygg, sedd och respekterad i sina val. Vilka människor du väljer att ha runt dig när du föder spelar stor roll för utfallet. 

Om förlossningens påverkan

Genom bloggen Föda med stöd vill jag bidra med lättillgänglig och populärvetenskaplig kunskap inom området graviditet – förlossning och kvinnohälsa. Jag vill att fler kvinnor ska få uppleva hur det känns att bli respekterad i sina individuella val under graviditet och förlossning – och en önskan jag har är att diskussionen om alternativa vårdformer över tid ska bli mer nyanserad.

Om du vill lyssna på mig så rekommenderar jag  de här avsnitten av förlossningspodden respektive doulagruppens podd: 

Märta i förlossningspodden

Vi & vården del 1

Vi & vården del 2

Följ mig

Vill du aldrig missa ett inlägg? Följ Föda med stöd på Bloglovin! 

På Instagram @fodamedstod blandar jag personliga betraktelser, vardagligt innehåll med tips, reflektioner och nyheter.

Vill du dela en erfarenhet, fråga eller diskutera något som ryms under paraplyet Föda med stöd? Gå med i min facebookgrupp med samma namn.

Om du vill stötta mig i mitt arbete med att skapa Föda med stöd så får du gärna vara med och sponsra via Bottlercommunity.com/fodamedstod

Välkommen! Vad roligt att just du har hittat hit.Märta EngblomMärta Engblom Birth Support