Om Märta

Jag heter Märta Cullhed Engblom och är barnmorska, doula och skribent. Jag har arbetat med förlossning och eftervård på Akademiska sjukhuset i Uppsala, BB Stockholm samt Södra BB. Innan jag blev barnmorska arbetade jag på barnsjukhuset i Uppsala.

Idag arbetar jag inom förlossningsvården och tar uppdrag som barnmorska/ doula, föreläser, bloggar och författar informationstexter och krönikor inom mitt ämnesområde. Som doula är jag diplomerad i metoden Föda utan rädsla.  Som barnmorska har jag ett särskilt intresse för suturering av förlossningsskador och obstetrisk akupunktur.

Märta, stöd under förlossningen

Mor och dotter!

Min egen familj är stor. Jag har fem barn och är gift med pappan till dem – Stefan Engblom. Han är forskare och medlem i Sveriges unga akademi.

Sedan hösten 2016 har jag fördjupat mig inom området hemfödslar/vattenfödslar, kontinuerligt stöd  samt kvinnors integritet, autonomi och självbestämmande inom förlossningsvården. Jag har föreläst på barnmorskeprogrammet i Uppsala och på SFOG-veckan. Jag har även medverkat  som barnmorskeexpert i Expressen och Karin Bülow Orrjes gravidpodd.

Min drivkraft är en värdig vård för alla kvinnor. Allt jag gör som barnmorska bottnar i insikten om hur viktig förlossningen är, både det medicinska utfallet men även själva upplevelsen (de två går inte att sära åt som när man plockar isär legoplattor utan hänger ihop på ett mycket komplext sätt).

För en födsel spelar roll och om vi ska kunna ge alla kvinnor en god vård behöver vi utgå mer från kvinnors individuella behov än vad vi gör i Sverige idag.

märta engblom

Mor och dotter! Foto: Lovisa Engblom

OM bloggen

När jag började fördjupa mig inom området insåg jag hur mycket  fördomar, rädslor och okunskap som har tillåtits att dominera samtalen om alternativ inom förlossningsvården. Det är till exempel svårt att mötas i en konstruktiv diskussion baserad på evidens och beprövad erfarenhet när fenomenet hemfödslar kommer på tal i Sverige.

Reflexen, den som borde vara att utgå ifrån vetenskap och saklighet när professionsfrågor diskuteras sätts ofta ur spel när det handlar om hemfödslar. Plötsligt är det fritt fram för eget tyckande, anekdotisk bevisföring eller osakliga argument. De som borde ha någonting att tillföra diskussionen – kvinnor som själva har fött hemma till exempel, eller erfarna hembarnmorskor – blir sällan hörda eller tagna på allvar.

Själv har jag fött alla mina fem barn på sjukhus och har haft både bra och dåliga upplevelser. Men mest bra. För själva platsen är inte  avgörande för förlossningsupplevelsen – däremot är det fullständigt avgörande att man får känna sig trygg, sedd och respekterad i sina val. Vilka människor du väljer att ha runt dig när du föder spelar stor roll för utfallet. 

Om förlossningens påverkan

Genom bloggen Föda med stöd vill jag bidra med lättillgänglig och populärvetenskaplig kunskap inom området graviditet – förlossning och kvinnohälsa. Jag vill att fler kvinnor ska få uppleva hur det känns att bli respekterad i sina individuella val under graviditet och förlossning – och en önskan är att diskussionen om alternativa vårdformer över tid ska bli mer nyanserad.

Om du vill lyssna på mig så rekommenderar jag de här två avsnitten av doulagruppens podd: 

Vi & vården del 1

Vi & vården del 2

Följ mig

Vill du aldrig missa ett inlägg? Följ Föda med stöd på Bloglovin! 

På Instagram @fodamedstod blandar jag personliga betraktelser, vardagligt innehåll med tips, reflektioner och nyheter. På @birthfolks lyfter jag instagrams fina gravid och förlossningsbilder.

Vill du dela en erfarenhet, fråga eller diskutera något som ryms under paraplyet Föda med stöd? Gå med i min facebookgrupp med samma namn.

Välkommen! Vad roligt att just du har hittat hit!

Barnmorska/doula Uppsala

Märta Engblom Birth Support