Om mig

Jag heter Märta Cullhed Engblom och är barnmorska sedan sju år tillbaka. Jag har arbetat med förlossning och eftervård på Akademiska sjukhuset i Uppsala, BB Stockholm samt Södra BB. Innan jag blev barnmorska arbetade jag på barnsjukhuset i Uppsala. Hösten 2016 startade jag mitt eget företag – Märtas förlossningsstöd – för att kunna  ta uppdrag som doula och hembarnmorska. Vid sidan av mitt företag så arbetar jag även som skolsköterska och rådgivare på sjukvårdsrådgivningen. Jag är en av fem barnmorskor i Inspirationsgruppen som har ambitionen att sprida viktig barnmorskekunskap, vi anordnar temakvällar minst en gång varje termin i Uppsala.

Jag har föreläst på barnmorskeprogrammet i Uppsala om hemfödslar och att föda med stöd. Som barnmorska har jag även specialiserat mig på suturering av förlossningsskador och är certifierad i obstetrisk akupunktur. Under våren 2017 medverkade jag som barnmorskeexpert i Expressen och Karin Bülow Orrjes gravidpodd. På SFOG-veckan i augusti deltog jag som en av talarna i symposiet ”Kvinnans inflytande över sin vård inom obstetriken”.

Min drivkraft är en värdig vård för alla kvinnor! För mig innebär det möjligheten att välja vårdform under graviditet och förlossning, från centraliserad förlossningsvård på storsjukhus till småskaliga alternativa enheter till hemfödslar. Oavsett val av födelseplats så bör alla få en individualiserad vård med hög grad av delaktighet samt ett kontinuerligt stöd innan, under och efter förlossningen. Gärna av en barnmorska man har hunnit lära känna innan!

Jag har själv fem barn och är gift med pappan till dem – Stefan Engblom. Han är forskare och medlem i Sveriges unga akademi.