Föda hemma

För vissa känns det tryggare att planera för en hemfödsel än en förlossning på sjukhus. Men i Sverige är sjukhusförlossningen en stark norm och de som väljer att föda hemma möter ofta skepsis från sin omgivning. Det blir sällan konstruktiva diskussioner när ämnet kommer på tal utan mer känslor, emotioner och anekdotisk bevisföring. Troligtvis beror det på att hemfödslar är så marginaliserat idag och att vi helt enkelt saknar en kollektiv kunskap och erfarenhet av fenomenet i modern tid. Många läkare och barnmorskor avråder kategoriskt från hemfödslar eftersom magkänslan säger dem att det kan vara farligt och riskfyllt. Tänk om något oväntat inträffar? Något som kräver snabba åtgärder och andra resurser än de som finns i hemmet.

Hemförlossning

Hemma!

Vad säger forskningEn om alternativet Planerad hemförlossning?

Det finns ingen randomiserad kontrollerad studie på fenomenet planerad hemfödsel, men däremot några stora och  välgjorda observationsstudier.  För friska gravida med förväntat normala födslar så går det bra att föda hemma med stöd av barnmorskor – utan att man äventyrar den medicinska säkerheten. En förutsättning är att det finns ett fungerande system för överföring till sjukhus om behov uppstår.  Om man är frisk och omföderska med en förväntat normal födsel så innebär en planerad hemförlossning inte någon ökad risk jämfört med en sjukhusfödsel; i England rekommenderar man till och med denna grupp att föda hemma. Däremot har man kunnat se en något ökad risk för förstföderskor (9 av 1000 barn som föddes hemma hade komplikationer jämfört med 5 av 1000 barn i andra grupper) och en  slutsats är att förstföderskor bör ges möjlighet att föda på ett birthcenter med närhet till sjukhus. För kvinnor med förväntat komplicerade förlossningar är sjukhus det bästa alternativet.

Finns det egentligen något alternativ till sjukhus?

I Sverige idag så  kan man välja att föda på sjukhus eller hemma. Södra BB och BB Sophia var två alternativa och mycket populära förlossningsenheter som båda lades ner våren 2016. Om man uppfyller vissa kriterier  så kan man få sin hemfödsel finansierad av landstingen i Stockholm  och Västerbotten men i övriga delar av landet får man bekosta hemfödseln helt på egen hand. Att föda på sjukhus är skattefinansierat.

Hur går det till vid en planerad hemfödsel?

Som hembarnmorska blir jag själv kontaktad av de som önskar mitt stöd och vi träffas under graviditeten. Det är en av de stora fördelarna med att föda hemma – att man lär känna varandra innan födseln. Vi kan i lugn och ro samtala och gå igenom förväntningar och farhågor. När det väl är dags så behöver varken jag som barnmorska, partnern eller den som ska föda  lägga energi på att lära känna en ny person. En annan uppenbar fördel är att man inte behöver lämna hemmet och sätta sig i bilen till sjukhuset mitt under en förlossning. Värkarbetet är beroende av det kroppsegna hormonet  oxytocin som är känsligt för stress och störningar; det är till exempel vanligt att kroppen pausar vid miljöombyte eller personalskifte på sjukhuset.  Hormonet frisätts när kvinnan känner sig som mest trygg och avslappnad och det kan man använda sig av vid en hemfödsel. Rollerna är ombytta – det är hembarnmorskan som snabbt måste packa ihop sin väska och sätta sig i bilen när förlossningen startar.

Hemfödsel

Föda hemma

Men om det inte går som planerat under hemförlossningen?

Ibland behöver den planerade hemfödseln ändå avslutas på sjukhus. Den vanligaste anledningen är att födseln drar ut på tiden och inte går framåt på ett bra sätt,  på sjukhuset kan man då hjälpa till med ett värkstimulerande  dropp. Om en  akut situation uppstår i hemmet som barnmorskorna inte kan åtgärda på plats så får man åka ambulans till sjukhuset. Givetvis kan något hända – både i hemmet och på sjukhuset – och därför är det viktigt att man diskuterar detta inför förlossningen och väger in det i sitt beslut.

återigen, är det inte att utsätta kvinnan och barnet för risk att låta födseln ske i hemmet?

För friska gravida (där man kan förvänta sig en helt normal födsel) som själva önskar en planerad hemfödsel – för dem går det oftast utmärkt att föda hemma. I Sverige handlar det om att de som tillhör just den här gruppen ska slippa känna sig tvingade att föda på sjukhus. Eller välja att föda oassisterat hemma. Så kallade freebirths ökar i Sverige idag. För att det ska vara tryggt och säkert med en hemfödsel så behövs nämligen hembarnmorskor med erfarenhet och en vårdkedja där det finns en tvärprofessionell kunskap om hemfödslar, samt en möjlighet att vid behov arbeta i team runt mor och barn.

Kvinnor FÅR välja själva

De som väljer att föda hemma har rätt att göra det. Barnmorskor som bistår vid hemfödslar är ålagda att arbeta professionellt och enligt barnmorskornas etiska kod.

Kontaktuppgifter till hembarnmorskor i Sverige

Stockholm med omnejd

www.egenbarnmorska.se

www.hembarnmorskan.se

Västsverige, Dalsland, Värmland och Halland:

Agneta Bergenheim www.jordemor.nu 

www.fodelsehuset.se

Barnmorsketeamet Göteborg

Mail: barnmorsketeamet@gmail.com

Finns även på facebook eller instagram

Här kan du Hyra förlossningspool

www.forlossningsguiden.se

www.familjestunden.com

www.fodelsehuset.se

www.doulaforlife.se

pool@fodelsehuset.se

Fristående Jordmor: lena.ahlner@gmail.com

anna@doulagruppen.se