Föda hemma

För vissa känns det tryggare att planera för en hemfödsel än en förlossning på sjukhus. Men i Sverige är sjukhusförlossningen en stark norm och de som väljer att föda hemma möter ofta skepsis från sin omgivning.  Många läkare och barnmorskor avråder kategoriskt från hemfödslar eftersom magkänslan säger dem att det kan vara farligt och riskfyllt. Tänk om något oväntat inträffar som kräver snabba åtgärder!

Vad säger forskningen?

Det finns ingen randomiserad kontrollerad studie på fenomenet planerad hemfödsel –  de som anses ha den högsta evidensgraden – men däremot några stora och  välgjorda observationsstudier.  För friska gravida med förväntat normala förlossningar så går det bra att föda hemma med stöd av barnmorskor – utan att man äventyrar den medicinska säkerheten. En förutsättning är att det finns ett fungerande system för överföring till sjukhus om behov uppstår.  Om man är frisk och omföderska med en förväntat normal förlossning så innebär en planerad hemförlossning inte någon ökad risk jämfört med en sjukhusfödsel; i England rekommenderar man till och med denna grupp att föda hemma. Däremot har man kunnat se en något ökad risk för förstföderskor (9 av 1000 barn som föddes hemma hade komplikationer jämfört med 5 av 1000 barn i andra grupper) och en  slutsats är att förstföderskor bör ges möjlighet att föda på ett birthcenter med närhet till sjukhus. För kvinnor med förväntat komplicerade förlossningar är sjukhus det bästa alternativet.

Vad finns det för alternativ i Sverige?

I Sverige idag så  kan man välja att föda på sjukhus eller hemma. Södra BB och BB Sophia var två alternativa och mycket populära förlossningsenheter som båda lades ner våren 2016. Om man uppfyller vissa kriterier  så kan man få sin hemförlossning finansierad av landstingen i Stockholm  och Västerbotten men i övriga delar av landet får man bekosta hemförlossningen helt på egen hand. Att föda på sjukhus är skattefinansierat.

Hur går det till att föda hemma?

Som hembarnmorska blir jag själv kontaktad av de som önskar mitt stöd och vi träffas under graviditeten. Det är en av de stora fördelarna med att föda hemma – att man lär känna varandra innan förlossningen. Vi kan i lugn och ro samtala och gå igenom förväntningar och farhågor. När det väl är dags så behöver varken jag som barnmorska, partnern eller den som ska föda  lägga energi på att lära känna en ny person. En annan uppenbar fördel är att man inte behöver lämna hemmet och sätta sig i bilen till sjukhuset mitt under en förlossning. Värkarbetet är beroende av det kroppsegna hormonet  oxytocin som är känsligt för stress och störningar; det är till exempel vanligt att kroppen pausar vid miljöombyte eller personalskifte på sjukhuset.  Hormonet frisätts när kvinnan känner sig som mest trygg och avslappnad och det kan man använda sig av vid en hemförlossning. Rollerna är ombytta – det är hembarnmorskan som snabbt måste packa ihop sin väska och sätta sig i bilen när förlossningen startar.

Men om det händer något?

Ibland behöver den planerade hemfödseln ändå avslutas på sjukhus. Den vanligaste anledningen är att förlossningen drar ut på tiden och inte går framåt på ett bra sätt,  på sjukhuset kan man då hjälpa till med ett värkstimulerande  dropp. Om en  akut situation uppstår i hemmet som barnmorskorna inte kan åtgärda på plats så får man åka ambulans till sjukhuset. Givetvis kan något hända – både i hemmet och på sjukhuset – och därför är det viktigt att man diskuterar detta inför förlossningen och väger in det i sitt beslut.

Rätt att välja

De som väljer att föda hemma har rätt att göra det. Barnmorskor som bistår vid hemfödslar arbetar professionellt och med mycket goda resultat.

Kontaktuppgifter till hembarnmorskor i Sverige

Stockholm med omnejd

www.egenbarnmorska.se

www.hembarnmorskan.se

Västsverige, Dalsland, Värmland och Halland:

Agneta Bergenheim www.jordemor.nu 

www.fodelsehuset.se

Hyra förlossningspool

www.forlossningsguiden.se

www.familjestunden.com

www.fodelsehuset.se

pool@fodelsehuset.se

Fristående Jordmor

 lena.ahlner@gmail.com