Mia Ahlberg, One million babies

Om idén bakom gravidappen One Million Babies

The positive Birth Calendar 2020

Av Mia Ahlberg

När jag berättade för mina vänner att jag skulle starta ett företag och bygga en APP svarade alla: ”Du är inte klok! Du jobbar redan dubbla jobb och är ensamstående med fyra barn. Hur tänker du, det går inte!” Men jag kände att det här var för viktigt. Jag bara måste göra det. Nu tre år senare, efter mycket hårt jobb är appen klar, och den blev precis så bra som jag hade tänkt mig!

Mia Ahlberg

Jag heter Mia Ahlberg och jag är barnmorska och forskare. Jag har också varit ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet mellan 2015 och 2019 och arbetat mycket med kvinnors rätt till god och säker vård, samt med barnmorskors yrke, kunskap och arbetsmiljö.  Jag är som sagt mamma till fyra döttrar och lever med dem på Södermalm i Stockholm. Jag arbetar som forskare på Karolinska Institutet, barnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset och jag är medgrundare till gravidappen One Million Babies.

I mitt jobb som forskare och barnmorska så funderar jag mycket på vilken vård kvinnor får, vilken vård som är bra och vad kvinnor behöver veta för att kunna känna sig trygga. Det är supertydligt för mig att kvinnor och deras partners vill ha mycket information och den absolut bästa vården blir till när den bestäms och planeras tillsammans. Det är också tydligt för mig att kvinnan kan påverka hur vården blir genom den egna rösten. Jag drivs också väldigt mycket av att kvinnans egna vilja alltid måste stå i centrum för oss barnmorskor när vi arbetar.

Jag pratar ofta om att kunskap är makt. Om du som kvinna är påläst om vad som händer och kan hända under din graviditet, hur du kan förbereda dig på din födsel och att bli mamma, dina rättigheter och valmöjligheter så har du större chans att veta vad som är viktigt för just dig och förbereda dig på det som väntar. Därför har jag skapat appen One Million Babies tillsammans med ett gäng härliga människor.

Hela tanken bakom vår APP är att kvinnor och deras partners lätt ska kunna ta del av information och forskning som är relevant, uppdaterad och personlig. Användaren ska kunna lita på informationen. Det som är unikt för vår APP är att den innehåller information från över en miljon graviditeter och födslar från Medicinska födelseregistret. Det är samma information som vi använder i vår forskning.  Med hjälp av informationen från Medicinska födelseregistret i kombination med kvinnans egna uppgifter som hon matar in i appen kan vi räkna ut personliga sannolikheter. Det är mycket avancerat och den informationen finns inte tillgängligt någon annanstans för gravida kvinnor. Jag är jättestolt över att vi har tagit forskningen ut till kvinnorna och hoppas att appen ska kunna minska oro genom ökad kunskap och stärka kvinnor i att ställa frågor till barnmorskan/ läkaren i det personliga mötet, eller helt enkelt räta ut frågetecken. 

Appen har gjort det möjligt för oss att direkt förmedla den kunskap vi som forskare har till kvinnorna. Det känns fantastiskt bra att kunna ge tillbaka informationen till dem vi faktiskt forskar om så att resultaten inta bara landar i svårbegripliga artiklar på nätet som få har tillgång till. Det blev speciellt tydligt nu under Covid-19 pandemin. Den kunskapen om hur Covid-19 påverkar graviditet och födsel som vi på Karolinska Institutet tog del av och även tog fram kunde vi skriva om i appen. Det kändes otroligt bra att ha en kanal direkt till gravida kvinnor och deras partners. Min dröm är att vår app blir ett komplement till vården i Sverige som kvinnor och deras partners använder för att få evidensbaserad kunskap.

Det är också enormt roligt att de som använder appen kommunicerar med oss genom frågor och kommer med förslag på förbättringar. Då känner jag att det vi gjort används och bidrar till ökad kunskap. Det är en fantastisk känsla! Jag hoppas också att om forskningsresultat kommer ut till dem det handlar om så kommer förändringar och utveckling gå snabbare.

Att vara gravid och föda barn är en central, stor och livsomvälvande händelse. Det är så viktigt att det blir bra utifrån varje enskild kvinnas unika behov och önskemål.

Jag vill genom mitt yrke och min kunskap bidra till att kvinnor känner att de kan vara en aktiv del av sin vård och ta välgrundade beslut.

One Million Babies är en del av det arbetet.