Arg riksmarsch mot BB-kaoset!

År 2013 var året då några barnmorskor i Stockholm fick nog och gick ihop i  ”Nu är det nog”- gruppen. De arbetade strategiskt med att upplysa om barnmorskors ohållbara arbetsvillkor och drev samtidigt på för att förändra dessa, samt själva inriktningen för förlossningsvården i stort.

Sedan dess har två välfungerande förlossningsenheter lagts ner, Södra BB och BB Sophia. Inga nya har tillkommit. Situationen är inte bättre än den var år 2013, snarare sämre. Det är ganska bittert. Förlossningsvården blöder nu ut barnmorskor i en allt snabbare takt och hela organismen hotas av en cirkulatorisk kollaps om inte politiker och makthavare lyckas vända utvecklingen.

Det går inte att komma ifrån att det är kvinnor som drabbas i allra högsta grad. Att jobba för kvinnors rättigheter är ett slitsamt, ofta otacksamt och ibland tröstlöst arbete. I vårt samhälle finns enormt starka strukturer som bjuder motstånd. Det tar tid att flytta fram positioner.

Så för att orka driva på i dessa frågor behöver man gå ihop och samarbeta – ensam är aldrig stark – och hitta sitt sätt att brinna och arbeta framåt utan att brinna upp samtidigt. Balansen kan vara hårfin. Många brinner upp lite först innan de hittar sitt sätt. Vilket betyder att det för många innebär ett offer att aktivt driva på i dessa frågor. Men det finns också en enorm kraft i att gå ihop och kämpa för något man tror på, till exempel alla kvinnors självklara rätt att få föda barn på ett tryggt och värdigt sätt med en närvarande barnmorska hos sig.

Vad är alternativet? Världen runtom oss förändras tyvärr inte av tålamod och snäll väntan.

Ni som känner för att gå ihop och markera ert missnöje med situationen inom förlossnings och BB-vården har en chans att göra det nu! Den 20 augusti planeras en arg riksmarsch mot BB-kaoset i flera olika städer. Marschen arrangeras av Cissi Wallin och Emily Comeau Hellsing i samarbete med Födelsevrålet. Det är en religiöst och partipolitiskt oberoende demonstration. Börja gärna med att gå in på instagram och följa bbmarschen.