Föda i vatten

Foto: Paola Oras

Av de vattenfödslar som har studerats så har man inte kunnat hitta något som tyder på att det kan vara farligt för mor eller barn. Det finns däremot en något ökad risk för navelsträngsruptur när barnet lyfts ur vattnet. I en studie med 5192 konventionella födslar som  jämfördes med 3732 vattenfödslar så hittades 20 navelsträngsrupturer varav 18  som uppkom i samband med  vattenfödseln – men inget av barnen fick allvarliga men av händelsen. Däremot så har man sett positiva effekter för kvinnan som smärtlindring, fokus, avslappning och en bättre förlossningsupplevelse.

Vattenfödslar på BB Sophia

Ellinor Brengesjö och Lena Alnebo gjorde en kvalitativ intervjustudie på BB Sophia år 2014-2015, jag citerar här ur deras studie:

” Kvinnorna upplevde smärtlindring, avslappning, viktlöshet, fokus, känsla av kontroll och egenmakt. De uppskattade att de blivit erbjudna att föda i vatten och menade till att det bidrog till en känsla av att föda naturligt. Kvinnorna var mycket nöjda med helhetsupplevelsen och ville gärna föda i vatten igen. Vidare ansåg de att vattenfödsel var ett bra alternativ till epiduralbedövning och att det borde finnas mer lättillgängligt för alla kvinnor”.

 egna erfarenheter av att som barnmorska bistå vid vattenfödslar

Jag har själv bistått några kvinnor vid vattenfödslar och den stora skillnaden jag upplever som barnmorska är att vattnet hjälper kvinnan att härbärgera sitt eget födande. Vattnet, badkaret eller poolen blir en fredad zon, en slags förlängd kropp där det går att röra sig fritt och faktiskt få känna sig mindre otymplig (beroende på storleken på badkaret givetsvis, en något djupare birthpool är att föredra). Vattnet är varmt, smärtlindrande och samtidigt avslappnande.

Häri tror jag också att det kontroversiella ligger. Eftersom födandet på landets förlossningskliniker sker i en medicinsk kontext så kan det nästan kännas främmande (eller skrämmande?) med en kvinna som härbärgerar födandet i en egen fredad zon. Medicinska metoder för smärtlindring använder vi frikostigt, vi bjuder in till dem,  ja vi rekommenderar och säljer medicinsk smärtlindring i förlossningskiosken. Utan varningstexter. Men vi vet samtidigt att epiduralbedövning, paracervikalblockad och även pudendusblockad ofta innebär ingrepp i förlossningen med följande interventionskaskader (avstannad progress, värkstimulerande dropp, kontinuerlig övervakning av barn, möjlig påverkan på fosterljud, förlängt förlopp, större risk för instrumentell förlossning, svårt att kissa efteråt, behov av kateter osv).

Förlossningspersonalen tar då på många sätt tar över födandet – det blir en byteshandel. Som födande kvinna kanske du får paus från smärtan i utbyte mot att nycklarna till födseln lämnas i personalens händer. Det blir svårare för dig att neka till olika interventioner och ingrepp kan ofta motiveras utifrån den ökade kontroll som behövs efter smärtlindringen du erhållit – och som du i stunden är så otroligt tacksam för.

I USA så tar the American Academy of Pediatrics och the American College of Obstetrics and Gynecologists (deras motsvarighet till SFOG och svenska barnläkarföreningen) avstånd från vattenfödslar eftersom de anser att det inte är naturligt och därför inte bör förekomma annat än i en strikt vetenskaplig kontext, det vill säga gärna en randomiserad kontrollerad studie. Eftersom det inte är så enkelt att utföra sådana studier och tvinga någon att på förhand välja det ena eller det andra så har det blivit ett snyggt sätt att skrinlägga hela fenomenet. Man kan alltid hänvisa till att det inte finns studier av tillräckligt hög kvalité och i väntan på studier som man vet aldrig kommer genomföras så säger man nej till vattenfödslar. Och framstår som ansvarsfull och pragmatisk. I själva verket fråntar man många kvinnor rätten att möjligen få härbärgera sitt födande i större utsträckning.

I England tänker man annorlunda och där har the Royal College of Obstetricians & Gynecologists  godkänt vattenfödslar som ett alternativ.

Föda i vatten i Sverige

I Sverige idag  erbjuds nu vattenfödslar som ett alternativ på BB Stockholm, SÖS, Ystad BB och på Linköpings förlossning.

 

 

Vattenfödslar och BB Sophia

Ungefär 300 kvinnor födde sina barn i vattnet på BB Sophia. Det fanns ett badkar i varje föderum och lustgasslangen räckte ända fram – man kunde på så sätt kombinera lustgas och vatten som smärtlindring för att få en ännu större effekt. Synd att BB Sophia försvann så fort!

Om man önskar sig en vattenfödsel idag så gör man bäst i att planera för en hemfödsel – men det är  synd när kompromisserna  försvinner. För det finns en stor grupp kvinnor som varken behöver eller vill föda på storsjukhus, men som heller inte vill föda hemma! När man tar bort mellantingen till dessa två ytterligheter  så tvingar man den här gruppen att gå antingen långt till höger eller långt till vänster.

Att ta bort hela mittfältet förlorar alla på.

 

 

bubblor i vttnet

Vatten som smärtlindring under förlossningen

bubblor i vttnet

Födas fram i vatten

Jo, det finns en oslagbart billig smärtlindring under förlossningen och det är varmt vatten. Många förväntansfulla som ringer in till förlossningsavdelningen när värkarna har börjat får höra lugnande ord i andra änden ”- Det är fortfarande latensfas, ta ett bad, eller en varm dusch och ring tillbaka när värkarna har blivit mer regelbundna! ”Värme är smärtlindrande och vetekuddar i all ära – att omslutas av varmt badkarsvatten slår ofta värmekuddar eller påsar med hästlängder.

Att bada är en ypperlig smärtlindring också under öppningsskedet. Av någon anledning är det svårt att ordna med badkar på förlossningsavdelningar så att de räcker till alla kvinnor, ibland finns det bara ett badkar på hela avdelningen. Då får man slåss om det! Eller stå i kö. Eller finna sig i att det är upptaget. Men det finns alltid annan smärtlindring att tillgå istället. Men den har ofta biverkningar och innebär större ingrepp i hela förlossningen som leder till mer interventioner; och framförallt så kostar den mycket mer. Ett badkar kan rengöras och användas om och om igen. En epidural kostar flera tusenlappar per gång och den kan inte återanvändas.

Nåväl, det finns de kvinnor som hamnar i vattnet under förlossningen och många trivs bra där. En del vill hoppa i och ur badet, precis som några vill använda sig av lustgas till och från. Som tur är så finns det vattentäta dopplers att avlyssna fosterljud med i vattnet – eller trådlöst ctg som kan användas i vatten! Några trivs så bra i vattnet att dom inte vill komma upp ens när barnet ska födas. Om förlossningsförloppet är normalt och fosterljuden är fina så finns det ingen anledning att tvinga upp dessa kvinnor ur badkaret när barnet ska födas.

Det gör faktiskt inte det!

Det är inte farligt att födas i vatten!

Av alla de vattenfödslar som man har studerat så finns det inga studier som pekar på att det kan vara farligt för ett friskt barn att födas i vattnet. Barnet omsluts av vatten under hela graviditeten och har en dykreflex som gör att det första andetaget sker först ovanför vattenytan. På 90-talet var det ett litet barn som dog efter en vattenfödsel  i Sverige och då blev många rädda –  men utredningen kom fram till att dödsorsaken var en annan och hade inget med själva födseln i vatten att göra. Däremot har man hittat ett fåtal riktigt allvarliga biverkningar  för barn efter användning av paracervikalblockad (PCB) under förlossningen – och konstaterat att de hade med själva bedövningen att göra. Men PCB är inte kontroversiellt att använda sig av när det passar och behövs, däremot är vattenfödslar det – ja ett big no no på många förlossningsavdelningar. Varför?

Epidural är en bra smärtlindring för de som behöver det, och när en kvinna skriker efter epidural så brukar de allra flesta barnmorskor få väldigt bråttom att hjälpa till med det! Så även jag.  PCB kan passa i andra lägen och går att få om man vill och behöver. Dessa smärtlindringar brukar inte levereras med en massa betänkligheter eller en lista på biverkningar utan tanken är att om kvinnan vill ha smärtlindring så ska hon få det. Punkt. Självklart finns det pm med riktlinjer för hur respektive smärtlindring ska administreras och det behövs kunskap hos den som gör det. Jag önskar bara att det gällde all form av smärtlindring. Även den billiga som inte är lika medicinsk till sin natur.